Bakım sigortası ile ilgili Türkçe broşür

ASB Türkçe “Bakım sigortası hizmetleri” bilgilendirme broşürüyle göçmen kökenli insanları hakları hakkında aydınlatıyor. Bu kitapçık yardım olanaklarını tanıtmaktadır ve yardımlar için nasıl başvuruda bulunulacağı konusunda öneriler sunmaktadır.

Neredeyse hiç Almanca konuşamayan bakıma muhtaç yaşlılar sosyal yardım olanaklarından çok az yararlanıyorlar. Bir sebep: Genellikle hangi destek olanaklarının  mevcut olduğu ve bakım sigortasından hangi yardımları hak ettikleri konusunda anlaşılır bilgiler eksik. Oysa ki bu yardımlar sayesinde evde bakım oldukça kolaylaştırabilir.

ASB-Federal-Birliği bu sebeple "Bakım sigortası hizmetleri" bilgilendirme broşürünü Türkçe yayınlamıştır. ASB bu 24 sayfalık kitapçıkla göçmen kökenli insanları hakları hakkında aydınlatmak istemektedir. Bu broşürü bakıma muhtaçlara ve onların aile mensuplarına eve acil çağrı, yemek öğünleri hizmeti ve kısa süreli bakım gibi yardım olanakları hakkında bir genel özet sunmaktadır. Bakım sigortası yardımlarının nasıl çabuk ve kolayca talep edilebileceği konusunda öneriler sunmaktadır. Bu bağlamda örneğin bir bakım kademesi başvurusunun nasıl yapıldığı açıklanmaktadır. Kitapçık ayrıca bir bakım günlüğünün tutulması için örnek suret içermektedir. Bu bir bakım kademesi başvurusunda yardımcı olmaktadır.

Download: Bakım sigortası hizmetleri (pdf 1,4 MB)

Broşür sipariş numarası 602161 belirtilmek suretiyle aşağıdaki yollardan ücretsiz olarak sipariş edilebilir:

E-posta: publikationen@asb.de

Faks: (0221) 4 76 05-303

Posta: ASB-Bundesverband, Publikationen, Sülzburgstraße 140, 50937 Köln